Vooronderzoek ‘Knooppunt Leiden Centraal’

BURA urbanism is in samenwerking met GROUP A en Akro Consult geselecteerd voor ‘Knooppunt Leiden Centraal’! Vooruitlopend op de MIRT-verkenning zal het team verschillende alternatieven onderzoeken.

Het vooronderzoek zal de belangrijkste kansen en knelpunten van mogelijke oplossingen in beeld brengen met een sterke nadruk op het vormen van beelden van de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Het onderzoek en de beelden zullen een basis vormen voor verdere verkenning en bijbehorende participatie. Tijdens meerdere werksessies met diverse belanghebbenden zal gebruik worden gemaakt van een interactief 3D model. De resultaten en geleerde lessen zullen richting geven aan de hoge ambities van verstedelijking, mobiliteit en gezonde leefomgeving van deze dynamische wijk.

In opdracht van de Gemeente Leiden, Provincie Zuid-Holland, NS Stations, ProRail en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Terug naar het overzicht