GROUP A start CARBONLAB

Om DE uitdaging van deze tijd aan te gaan start GROUP A het CARBONLAB onder leiding van Willem van Genugten. CARBONLAB onderzoekt de CO2 voetafdruk van projecten en legt daarmee een basis voor een nieuwe manier van ontwerpen.

CO2 uitstoot is de aanjager van een reeks aan elkaar gerelateerde uitdagingen als klimaatverandering, teruggang van ecosystemen en afname van voedselzekerheid. Er is een direct verband met hoe we een houdbare leefomgeving ontwerpen: ongeveer 38% van de wereldwijde CO2 uitstoot is toegeschreven aan de gebouwde omgeving. Dit legt een significante verantwoordelijkheid bij de gehele bouwsector om CO2 reductie te bewerkstelligen. De transitie is onvermijdelijk maar vraagt om maatwerk.

Met CARBONLAB anticiperen we op aankomende regelgeving en stimulerende maatregelen. We onderzoeken van schetsfase tot en met gebruikersfase hoe we de CO2 uitstoot van onze ontwerpvoorstellen concreet kunnen reduceren. Doel is om de uitstoot zelfs om te keren in effectieve opslag van CO2: Klimaatpositief ontwerpen, bouwen en leven. Door CO2 reductie & opslag als hefboom te gebruiken ontstaat er ruimte voor verantwoord bouwen, herstel van ecosystemen en nieuwe business modellen. Met een integrale blik op de CO2 component van projecten kunnen we opdrachtgevers motiveren tot het maken van fundamenteel duurzame keuzes.

CARBONLAB start als denktank binnen GROUP A en richt zich op het uitbouwen en toepassen van kennis over technieken, materialen, (anticiperen op) regelgeving en incentives. Intern en in brede samenwerking met kennispartners, om zo project gedreven toepassingen te formuleren. GROUP A nodigt partijen die deze missie delen en kennis en ervaring willen uitwisselen, uit om contact op te nemen: carbonlab@groupa.nl.

Op de drempel naar de volgende 25 jaar van GROUP A kijken wij vooruit, om met optimisme vorm te geven aan de grootste uitdaging van onze tijd. Met CARBONLAB leggen we een basis voor een nieuwe manier van ontwerpen en bouwen.’
– Folkert van Hagen, partner GROUP A

Dit is een prachtige opschaling van mijn ambitie in ons vak. We moeten als sector toe naar een architectuur en bouw als deel van de oplossing: Reversing Climate Change. Met GROUP A gaan we in kaart brengen hoe dat kan.’
– Willem van Genugten, Sustainable Business Developer GROUP A

Terug naar het overzicht