Max Euwe Kwartier start transformatie Brainpark I

Het Max Euwe Kwartier trapt de transformatie van Brainpark I in Rotterdam af met een ensemble voor wonen en voorzieningen in een groene omgeving. In opdracht van BAKKERS | HOMMEN ontwerpen GROUP A, ZZDP Architecten en STIJNVANDENBOOGAARD ARCHITECTURE drie stadsblokken aan de Kralingse Zoom. Het programma combineert circa 750 huurappartementen met horeca, publieke voorzieningen en groene buitenruimte ontworpen door OKRA landschapsarchitecten. Het ontwerp is verankerd in het masterplan Brainpark I van de gemeente Rotterdam dat onlangs unaniem is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Levendige woon- en werkwijk
Het masterplan Brainpark I van de gemeente Rotterdam transformeert het voormalige kantorenpark naar een groene multifunctionele wijk aan de rand van Kralingen Oost. Met een karakteristiek gebouwensemble aan de Kralingse Zoom, vormt het Max Euwe Kwartier de eerste schakel in deze Rotterdamse stadsontwikkeling. Het ontwerp sluit nauw aan op de Esplanade, de toekomstige wandelpromenade die metrostation Kralingse Zoom met de Erasmus Campus verbindt. De intensivering van hoogwaardig OV-netwerk en verbetering van het stedelijk fietsnetwerk in de toekomst, versterken de binnenstedelijke kwaliteiten van deze plek.

Ensemble van stadsblokken
Drie stadsblokken markeren het Max Euwe Kwartier aan de Kralingse Zoom met variaties in hoogte, volume en materiaal. De woongebouwen trappen af richting de wandelpromenade, waardoor een reeks daktuinen ontstaat. Het gebied tussen de gebouwen in, wordt ingericht als groene openbare buitenruimte met binnenpleinen. De publieke plint met horeca in combinatie met collectieve mobiliteitsvoorzieningen, zoals deelauto’s en deelfietsen, dragen bij aan een comfortabel leefklimaat.

Groene ontmoetingsplekken
In het ontwerp van OKRA landschapsarchitecten dringt het omringende landschap het Max Euwe Kwartier binnen met een speelse integratie van paden en verblijfsplekken. Tussen de gebouwen ontstaan doorsteekroutes omgeven door een weelderig palet van planten en bomen. Dit zorgt voor een levendig doorwaadbaar gebied waar bewoners elkaar ontmoeten. De twee binnenpleinen vormen sociale knooppunten met toegang tot de onderliggende parkeergarage. Ook het netwerk van collectieve daktuinen biedt ruimte voor ontmoeting tussen bewoners.

MEK01
Stadsblok MEK01, ontworpen door GROUP A, biedt plek aan 299 appartementen met publieke voorzieningen op de kop van het Max Euwe Kwartier. Het gebouw bestaat uit een onderbouw met daarboven een aftrappende toren van 70 meter. De onderbouw omarmt een verhoogd groen binnenplein dat toegang biedt tot galerijen en gemeenschappelijke daktuinen. Een ruime sparing in de noordgevel opent het verhoogde binnenplein met zicht op het water. De roodkleurige betonnen gevel geeft de toren een elegant karakter met slanke kaders en open hoeken, terwijl de onderbouw robuuster is. Het blok krijgt een transparante publieke plint waar de entrees als verbijzondering uitspringen.

MEK21
Het middelste stadsblok, ontworpen door ZZDP Architecten, wordt door een verbindende groenstrook verdeeld in twee volumes. Dit versterkt de doorwaadbaarheid van het kwartier. De gebouwen van MEK21 ontlenen hun identiteit aan een markant goudkleurig grid met verspringende loggia’s en setbacks. Dit grid van keramische gevelelementen wordt ingezet voor een statig front aan de Kralingse Zoom, maar ook voor een aftrappende, zachtere gevel aan de wandelpromenadezijde. Niet alleen creëren de verspringende gevels een interessant beeld, ook zorgen zij voor aangename en besloten privé buitenruimtes voor de appartementen. In MEK21 worden 216 appartementen gerealiseerd.

MEK31
Stadsblok MEK31, ontworpen door STIJNVANDENBOOGAARD ARCHITECTURE, markeert de zuid-kop en het aanzicht vanaf de Van Brienenoordbrug. Zowel de toren als de onderbouw tonen een eenduidige lardering van licht betonnen vloerranden met daartussen een verfijnd gevelgrid. Grid, materialisering en detaillering tonen een rustige en verfijnde dynamiek in zowel de grootvormigheid als in close-up. Verspringende balkons en loggia’s in combinatie met terrasserende daktuinen aan de parkzijde geven dit woongebouw, met 232 appartementen, een plezierige woonbeleving en de menselijke maat. De plint van MEK31 geeft en heeft toegang tot alle faciliteiten, zoals de publieke ruimte met horeca, kantoren, de mobility hub, het groene openbare binnengebied, het park en het wonen.

De bouw van het Max Euwe Kwartier start naar verwachting begin 2023

Terug naar het overzicht