Start uitvoering renovatie 16 Oostlijn Stations Amsterdam

Het voelt onwerkelijk, maar op 29 maart jl. is de uitvoering van de renovatie van de Oostlijn eindelijk gestart. En heeft de overdracht van opdrachtgever naar aannemer van het eerste station – Holendrecht – plaatsgevonden.

Precies zeven jaar geleden, in 2009, maakten we samen met Fabrique plannen voor de inzending van de Europese aanbesteding voor het ontwerp van de renovatie van 5 ondergrondse en 11 bovengrondse metro stations. Destijds nog in opdracht van DIVV. Later werd dit Dienst Metro, onder de vlag van de Noord-Zuidlijn organisatie wat later overging in Metro en Tram.

In dit traject hebben we in al die jaren heel wat mensen ontmoet. Natuurlijk de mensen uit het ontwerpteam, waaronder de installatie- constructie- licht- kosten- en grafisch-adviseur. Maar inmiddels ook de mensen van de aannemer, de installateur en alle onderaannemers. En niet in de laatste plaats de stad Amsterdam als opdrachtgever.

GROUP A is alweer ruim een half jaar onder de vlag van Hegeman+ de stations één voor één in rap tempo aan het uitwerken tot uitvoeringstekeningen. Dit gebeurt in ons satelietkantoor op de Entrada in Amsterdam, waar we samen met de aannemer en installateur kantoor houden.

Je kunt de planning van de uitvoering volgen op wijnemenjemee.nl

Terug naar het overzicht