Werken aan de kwaliteiten van Den Haag Zuidwest _ STADgesprek

Greetje van den Nouweland

Platform STAD heeft in september het STADatelier ‘Stedelijke verbindingen Den Haag Zuidwest‘ gehouden. Den Haag Zuidwest staat volop in de belangstelling. Het is een van de focusgebieden van het college voor verdichting.

Op 5 oktober heeft Platform STAD een artikel gepubliceerd waarin verder in gegaan wordt op de problemen van Zuidwest, ooit een bruisende wijk met veel jonge gezinnen en middenstand. Nu afgezakt tot een wijk met veel sociaaleconomische problemen. Den Haag Zuidwest is toe aan een nieuw toekomstperspectief. Dat kan met nieuwe iconen en grote ingrepen maar ook met zorgvuldig voortborduren op de bestaande structuur. Welke ruimtelijke kwaliteiten bieden aanknopingspunten voor vernieuwing?

Drie ontwerpteams hebben zich gebogen in het STADatelier over het verdichtingsvraagstuk en ontworpen aan een hoogwaardige stedelijke drager. De onderzoeksgebieden zijn twee belangrijke assen aan de rand van Den Haag Zuidwest,  de Meppelweg en Melis Stokelaan. Onze stedenbouwkundige Greetje van den Nouweland zat in ontwerpteam twee samen met: Geoffrey Eberle (BOLD collective), Gerben Helleman (Stadslente / Haagwonen) en Jasper Spigt (architecten van Mourik). Het onderzoeksgebied van deze groep was de Meppelweg. Het project ‘Meppelweg wordt Meppelpark: van verkeersader naar bestemming’ van de groep zijn in het STADgesprek ‘Ontwerpen aan verbinding voor Den Haag Zuidwest’ op 11 oktober gepresenteerd.

Meppelweg wordt Meppelpark: van verkeersader naar bestemming
Met het project Meppelpark spreekt groep 2 (Jasper, Greetje, Geoffrey en Gerben) zich duidelijk uit voor een oplossing in de openbare ruimte. Ze identificeren op basis van de huidige bebouwing en het karakter van dwarsstraten zoals de Leyweg, vier nieuwe sferen voor de Meppelweg. Een hoog stedelijk gebied aan het Zuiderpark waar hoogbouw mogelijk zou zijn, een creatief gebied bij de aansluiting van de Leyweg en Zuid57, een mix tussen wonen en werken rond de ingang van industriegebied Kerketuinen en richting de Uithof een zone vooral gericht op wonen.
De verbinder tussen deze zones is het Meppelpark. De groep realiseert het park door het straatprofiel van de Meppelweg te herschikken en de aanwezige groene ruimte beter te benutten. De nu doodse middenberm wordt makkelijker toegankelijk door verlegging van rijbanen en krijgt door een vernieuwde inrichting meer verblijfskwaliteit. Het park transformeert de Meppelweg van verkeersader naar een bestemming. Het plan.

Uitkomsten en bevindingen, waar alle projecten beschreven staan.

Terug naar het overzicht