Westflank Utrecht

verbinden, herstellen en betekenis geven

Het westelijk Stationsgebied van Utrecht maakt een enorme transformatie door. De eerste projecten, zoals  de OV Terminal, het Stadskantoor Utrecht en het Stationsplein West, getuigen hiervan. GROUP A heeft het Stedenbouwkundig Plan gemaakt voor de Westflank Utrecht, met als doel het vastleggen van de ruimtelijke randvoorwaarden, de beeldkwaliteit van de bebouwing en de buiten ruimten. Verbinden, Herstellen en Betekenis geven zijn de kernopgaven en vormen de basis voor de ruimtelijke ingrepen die bepalend zijn voor de toekomst van het stationsgebied.

De Westflank vormt de schakel tussen de Railport van Nederland en het westelijk gelegen Lombok, Sijpesteijnkwartier en Jaarbeursterrein. Het gebied kent een zeer hoge dichtheid door het omvangrijke programma en stapeling van functies en de vele bestemmingen zorgen voor grote voetgangersstromen. Om de gewenste toegankelijkheid en bereikbaarheid te kunnen realiseren is een heldere en herkenbare verbindingenstructuur noodzakelijk. Dit wordt bereikt door duidelijk onderscheid te maken in de functionaliteit en identiteit van de openbare ruimte.

Het stedenbouwkundig plan versterkt de primaire langzaam-verkeersverbindingen. Voor het optimaal functioneren van het stedelijk weefsel zijn deze primaire routes belangrijk. De Oost-Westroute via de Rabobrug is een primaire verbinding van en naar de Utrechtse binnenstad. Deze route verbindt tevens het maaiveld met het hoger gelegen Forum, op het niveau van de OV-Terminal.

Het Forum, het 7,5 meter verhoogde maaiveld, sluit aan op de OV-Terminal en sluit op verschillende plekken aan op het maaiveld met trappen, roltrappen en liften. Naast de OV-Terminal is ook een groot aantal gebouwen ontsloten vanaf het Forum. De goede ruimtelijke kwaliteit en toegankelijkheid zorgen voor comfortabel, aantrekkelijk gebruik. Zo wordt het Westflank-gebied wezenlijk onderdeel van het stedelijke weefsel.

Feiten

Opdrachtgever

NS Poort

Opgave

Stedenbouwkundigplan

Locatie

Stationsgebied West, Utrecht

Oppervlakte

1 ha, 50.000 m2 programma

Functie

Wonen, werken, parkeren en stedeljke voorzieningen

Start ontwerp

2011

Determination Masterplan

2014

De makers van dit project

Adam Visser

Adam Visser

adam@groupa.nl Architect | Partner

Greetje van den Nouweland

Greetje van den Nouweland

greetje@groupa.nl Stedenbouwkundige

Chris Woltjes

Chris Woltjes

chris@groupa.nl Architect | Projectleider

Maarten Lever

Maarten Lever

maartenlever@groupa.nl Architect | Projectleider

Janneke van der Velden

Janneke van der Velden

Edwin Larkens

Edwin Larkens