Adam Visser nam deel aan Towards2050 Beijing

Van 14 tot en met 27 september was de editie van 2014 voor Towards2050: Het ontwikkelen van een Chinees-Nederlandse Approach voor duurzame verstedelijking vond plaats in Beijing. Het programma bestaat uit workshops en seminars waarin Chinese en Nederlandse ontwerpers en experts deelnamen; Adam Visser van GROUP A was een van de Nederlandse deelnemers.

Naar2050: Ontwikkeling van een Chinees-Nederlandse Aanpak voor Duurzame Verstedelijking is een meerjarenprogramma. Begonnen in juli 2013 door het Creative Industry Fund NL. Het doel van het initiatief is om te onderzoeken hoe de Nederlandse geïntegreerde planning benadering kan worden aangepast en geïmplementeerd binnen de context van de snelle verstedelijking van de Chinese metropolitaanse regio’s. Hiertoe organiseert het programma Chinees-Nederlandse ontwerpprojecten, onderzoek, werkweek, seminars en uitwisselingen. De eerste werkweek vond plaats in september 2013. Het doel was een platform te creëren voor een uitwisseling van ideeën tussen Nederlandse en Chinese professionals op het gebied van stedelijke ontwikkeling.

Dit jaar is het thema Transit-Oriented Development (TOD). Uniek in het programma van 2014 is de nauwe samenwerking tussen ontwerpers en financiële specialisten. De samenwerking wordt mede gemotiveerd door de wens van de Chinese regering om nieuwe bedrijfsmodellen te zoeken, terwijl de kwaliteit van het leven voor zijn burgers wordt verbeterd. De Nederlandse stedelijke agglomeraties en hun interconnecties vormen een interessante praktijk voor China.

De opdracht voor de TOD werkweek was om te onderzoeken door het ontwerp voor de toekomstige ontwikkeling in Qinghe Station Beijing en haar omgeving (inclusief exploratie van relevante aspecten van ChangPing Station en Badaling Station ontwikkeling).

Voor het programma en informatie over de Nederlandse deelnemers klik hier

In opdracht van:
Creative Industries Fund NL, Rotterdam
Beijing Municipal Commission of Urban Planning, Beijing (BMCUP)

Team:
curators
Wu Chen, Beijing Instituut voor Architectonisch Ontwerp, Beijing (BIAD)
Ton Venhoeven, VenhoevenCS architectuur + urbanisme, Amsterdam
Wu Weijia, Tsinghua University, School of Architecture, Dept. Urban Planning, Beijing

Projectcoördinatoren:
Zheng Tian, ​​Beijing Institute of Architectural Design, Beijing (BIAD)
Caine Zhang, Beijing Institute of Architectural Design, Beijing (BIAD)
Huang He, Tsinghua University, School of Architecture, Instituut voor Architectuur en Stedelijke Studies, Beijing
Martijn de Geus, Tsinghua University, School of Architecture, Dept. of Architecture, Beijing
Thijs van Spaandonk, VenhoevenCS architectuur + urbanisme, Amsterdam
Liu Gang, Beijing (OBO VenhoevenCS architectuur + urbanisme) (coördinator Nederlandse partijen)

Uitvoerende organisaties:
VenhoevenCS architectuur + urbanisme, Amsterdam
Beijing Institute for Architectural Design, Beijing (BIAD)
Tsinghua University, School of Architecture, Beijing

Deelnemers:
Dai Tianxing (China Architecture Design & Research Institute), Yu Wei en Ni Jian (China Academy of Urban Planning & Design), Ren Yue (architect), He Junqiao en Song Jing (BICP-Homedale), Zhao Wenning, Liang Yingya, Zon Yuan, Yang Xu en Guo Yilin (Tsinghua University), 6 experts van BIAD, Mark Dekker, Xun Huang en Ye Zhang (KCAP), John Breen (Urhahn Urban Design), Michel Duinmayer (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Eric Frijters (Fabric), Joek Kruiderink (Fakton), René Kuiken (René Kuiken Urbanisme), Miriam Ram (Deltametropolis Association), Thijs van Spaandonk (VenhoevenCS architectuur + Urbanisme), Brechtje Spreeuwers (MLA +), Adam Visser Wassmann (Benthem Crouwel Architects) en Heleen Wijtmans (Stad Utrecht).

Terug naar het overzicht