Welke stedelijke modellen hebben de grootste kans om CO2-negatief te worden?

Hoe vertaalt een berekening van het Global Warming Potential zich naar verschillende soorten gebouwen? En welke stedelijke modellen hebben de meeste kans om CO2-negatief=klimaatpositief te worden? Met andere woorden: Hoe gaan we klimaatpositief leven? Om deze vraag te beantwoorden, hebben we drie fundamenteel verschillende typen gebouwde omgeving vergeleken en gekeken hoe ze zich verhouden tot het Akkoord van Parijs . Volgens het Akkoord van Parijs mag in 2023 202 kg CO2 eq / m2 BVO voor meergezinswoningen en 184 kg CO2 eq / m2 BVO voor eengezinswoningen worden uitgestoten.

HIGHRISE, extreem hoge dichtheid in grootstedelijke omgeving in (super)hoogbouw zoals in New York City
Als zo’n toren conventioneel wordt gebouwd, stoot dit model 1.163 kg CO2 eq / m2 BVO uit. Dat is bijna 6 keer meer dan past binnen het Akkoord van Parijs! De reden dat (super)hoogbouw zoveel CO2 uitstoot is dat er relatief veel materiaal per m2 nodig is (veel gevel en een grote kern), en de productie van de gebruikte materialen (beton, steen, staal, aluminium) grote hoeveelheden CO2 uitstoot.
Natuurlijk hebben we onderzocht of dit model ook CO2-negatief kon worden uitgevoerd. Maar helaas moesten we concluderen dat de (super)hoogbouw vanwege de vereiste draagkracht van het gebouw (voorlopig) slechts gedeeltelijk biobased kan zijn. Er blijft in dit geval een netto emissie over van 510 kg CO2 eq / m2 BVO.

SPRAWL, lage dichtheid, vrijstaande of halfvrijstaande woningen zoals in Nederlandse buitenwijken en dorpen
Bij conventionele bouw stoot dit model 741 kg CO2 eq / m2 BVO uit. Dat is 4 keer meer dan wat past binnen het Akkoord van Parijs. De reden dat dit model zoveel CO2 uitstoot? Vrijstaande en halfvrijstaande huizen vereisen relatief veel materiaal per m2, en de productie van de gebruikte materialen (beton, baksteen, staal, aluminium) stoot grote hoeveelheden CO2 uit.
Opnieuw hebben we onderzocht of dit model ook CO2-negatief=klimaatpositief bouwen zou kunnen zijn. En gelukkig kregen we hier een positiever resultaat. Door de huizen zo biobased mogelijk te bouwen, kan er een netto opslag van CO2 zijn van 92 kg CO2 eq / m2 BVO.
Goed nieuws dus! We kunnen al klimaatpositief bouwen!

BLOCK, hoge dichtheid in compacte stedelijke omgeving in blokken van 5-8 verdiepingen, zoals in veel (van onze geliefde) Europese binnensteden
Bij conventionele bouw stoot dit model 403 kg CO2 eq / m2 BVO uit. Dat is twee keer meer dan het Akkoord van Parijs. Dit is al veel minder dan de andere twee modellen, omdat dit zeer compacte gebouwen zijn. Ze vereisen een relatief lage hoeveelheid materiaal per m2. Helaas zijn er door de gebruikte materialen (beton, steen, staal, aluminium) nog steeds hoge emissies.
Natuurlijk hebben we onderzocht of dit model ook CO2-negatief = klimaatpositief gebouwd kan worden. En het antwoord is: JA! In dat geval is er een netto opslag van CO2 van 110 kg CO2 eq / m2 BVO.
We concluderen dus opnieuw dat we al klimaatpositief kunnen bouwen! Omdat de dichtheid hier vrij hoog is, kunnen we ook vrij veel CO2 per hectare opslaan.

OPMERKING: in deze berekeningen zijn de CO2-emissies als gevolg van de benodigde infrastructuur nog niet meegenomen. In het BLOCK model zijn deze naar verwachting ongeveer 4 keer lager dan bij vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen.

Terug naar het overzicht