CARBONLAB

Klimaatpositieve ontwerpstrategieën

Om dé uitdaging van deze tijd aan te gaan zijn we CARBONLAB gestart. Deze denktank onderzoekt hoe we de CO2-voetafdruk van onze projecten kunnen reduceren. Het doel is om de uitstoot om te keren in effectieve opslag van CO2: Klimaatpositief ontwerpen, bouwen en leven.

CO2-uitstoot is de aanjager van een reeks aan elkaar gerelateerde uitdagingen als klimaatverandering, teruggang van ecosystemen en afname van voedselzekerheid. Er is een direct verband met hoe we een houdbare leefomgeving ontwerpen: ongeveer 38% van de wereldwijde CO2-uitstoot is toegeschreven aan de gebouwde omgeving. Dit legt een significante verantwoordelijkheid bij de gehele bouwsector om CO2-reductie te bewerkstelligen. De transitie is onvermijdelijk maar vraagt om maatwerk.

Met CARBONLAB anticiperen we op aankomende regelgeving en stimulerende maatregelen. We onderzoeken van schetsfase tot en met gebruikersfase hoe we de CO2-uitstoot van onze ontwerpvoorstellen concreet kunnen reduceren. Doel is om de uitstoot zelfs om te keren in effectieve opslag van CO2: Klimaatpositief ontwerpen, bouwen en leven. Door CO2-reductie & opslag als hefboom te gebruiken ontstaat er ruimte voor verantwoord bouwen, herstel van ecosystemen en nieuwe business modellen. Met een integrale blik op de CO2-component van projecten kunnen we opdrachtgevers motiveren tot het maken van fundamenteel duurzame keuzes.

CARBONLAB start als denktank binnen GROUP A en richt zich op het uitbouwen en toepassen van kennis over technieken, materialen, (anticiperen op) regelgeving en stimuli. Intern en in brede samenwerking met kennispartners, om zo project gedreven toepassingen te formuleren. GROUP A nodigt partijen die deze missie delen en kennis en ervaring willen uitwisselen, uit om contact op te nemen: carbonlab@groupa.nl.

Recent hebben we onze Tijdlijn milieuwetgeving in de bouwsector beschikbaar gemaakt. Download hier de laatste versie.

De makers van dit project

Willem van Genugten

Willem van Genugten

willem@groupa.nl Sustainable Business Developer

Adam Visser

Adam Visser

adam@groupa.nl Architect | Partner

Folkert van Hagen

Folkert van Hagen

folkert@groupa.nl Architect | Partner

Maarten van Bremen

Maarten van Bremen

maarten@groupa.nl Architect | Partner

Bailey Gardien

Bailey Gardien

Onderzoeker

Bas Cuppen

Bas Cuppen

bas@groupa.nl Bouwkundige

Boris van der Staak

Boris van der Staak

boris@groupa.nl projectmanager/ ontwerper

Brigitte van der Tuin

Brigitte van der Tuin

brigitte@groupa.nl Interieur architect

Chris Woltjes

Chris Woltjes

chris@groupa.nl Architect | Projectleider

Clara Yoanika Gunawan

Clara Yoanika Gunawan

clara@groupa.nl Ontwerper

Dennis Berger

Dennis Berger

dennis@groupa.nl Architect

Denny Chan

Denny Chan

denny@groupa.nl Architect

Edwin van Thuijl

Edwin van Thuijl

edwin@groupa.nl BIM Coördinator

Federica Padovani

Federica Padovani

federica@groupa.nl Stedenbouwkundige

Fieke Poelman

Fieke Poelman

fieke@groupa.nl Projectleider

Frank Deltrap

Frank Deltrap

frank@groupa.nl Architect | Projectleider

Greetje van den Nouweland

Greetje van den Nouweland

greetje@groupa.nl Stedenbouwkundige

Hala Abi Saad

Hala Abi Saad

hala@groupa.nl Architect | Stedenbouwkundige

Jakub Wysocki

Jakub Wysocki

jakub@groupa.nl Architect

Laura Onnis

Laura Onnis

laura@groupa.nl Architect en visual artist

Katarzyna Plonka

Katarzyna Plonka

katarzyna@groupa.nl Architect

Lolke Ket

Lolke Ket

lolke@groupa.nl Architect | Projectleider

Maarten Lever

Maarten Lever

maartenlever@groupa.nl Architect | Projectleider

Mary Lou van den Berg

Mary Lou van den Berg

marylou@groupa.nl Architect

Perry Klootwijk

Perry Klootwijk

perry@groupa.nl Architect | Projectleider

Pia Fischer

Pia Fischer

pia@groupa.nl Architect | Projectleider

Raymond Leentvaar

Raymond Leentvaar

raymond@groupa.nl Interieur | Projectleider

Sophie Dogterom

Sophie Dogterom

sophie@groupa.nl Ontwerper

Sven Schouten

Sven Schouten

sven@groupa.nl Ontwerper

Aiham Melhem

Aiham Melhem

aiham@groupa.nl Designer

Externe betrokkenen

Kennisplatform

DGBC