VALLON ouVERT, LU

open en toegankelijk

GROUP A heeft, in samenwerking met landschapsarchitecten Karres en Brands en verkeersplanners Urban Sense, een eervolle vermelding ontvangen voor het stedenbouwkundig plan VALLON ouVERT in Dudelange, Luxemburg. De drie bureaus werkten samen voor een Europese Aanbesteding, en waren een van de twaalf geselecteerde deelnemers. Van deze twaalf deelnemers ontvingen er drie een eervolle vermelding, waaronder het team GROUP A, Karres en Brands en Urban Sense. De jury prees het ontwerp vanwege het originele concept en vanwege de aandacht voor inbedding en identiteit die in het stedenbouwkundig plan naar voren kwam.

Het plan betreft de herontwikkeling van een voormalig industrieel terrein in het zuidelijk deel van de stad, met een oppervlakte van 39 ha. Voor dit terrein, dat tot voor kort ruimte bood aan de staalindustrie, moet een nieuwe invulling gevonden worden. Het verdwijnen van de staalindustrie op deze locatie heeft zowel psychische als fysieke gevolgen voor de stad gehad; het heeft niet alleen geleid tot een verzwakking van de stedelijke identiteit van Dudelange, maar ook tot een lege, functieloze plek in de stedelijke structuur. Het stedenbouwkundig plan moet daarom eenheid én identiteit bieden voor het Dudelange van de toekomst.

Het gebied, gelegen in een vallei, neemt een centrale positie in binnen het zuidelijke deel van de stad, en scheidt tegelijkertijd een aantal bestaande woonwijken van elkaar en van het centrum. Het stedenbouwkundig plan van GROUP A, Karres en Brands en Urban Sense biedt mogelijkheden om deze woonwijken onderling te verbinden, en het gehele gebied een relatie te geven met de binnenstad.

Het plan streeft ernaar het hart van het gebied open te houden, en weer groen en water in de vallei te brengen. Aan de randen van de vallei is ruimte voor uitbreiding van de omliggende woonwijken. Door deze bestaande wijken, met voortzetting van hun structuur, te laten ‘oprukken’ in de vallei krijgen ze een nieuwe impuls, en wordt hun onderlinge relatie versterkt. Tegelijkertijd ‘rukt’ de vallei ‘op’ de wijken in; door een doordacht landschapsontwerp zet de vallei zichzelf voort in de woonwijken.

Het hart van de vallei wordt open en toegankelijk gehouden, een ruime landschappelijke zone rond de in ere herstelde waterloop. Deze zone biedt ruimte aan een programma van uiteenlopende recreatieve functies, waarbij gebruik wordt gemaakt van het aanwezige industrieel erfgoed. Door deze functies heeft de vallei een groter bereik dan alleen de directe omgeving, en oefent deze aantrekkingskracht uit op bewoners uit heel Dudelange en de regio. Tegelijkertijd biedt deze groene vallei met hergebruikt industrieel erfgoed een nieuwe identiteit voor het plangebied, en voor Dudelange. De stad, die lange tijd zijn identiteit ontleende aan de staalindustrie, kan nieuwe bekendheid krijgen door de open, toegankelijke en aantrekkelijke vallei, waar oude industrie recreatiemogelijkheden biedt.

Feiten

Opdrachtgever

Gemeente Dudelange

Opgave

Stedenbouwkundig ontwerp

Locatie

Dudelingen, LU

Oppervlakte

39 hectare

Functie

Stadspark met culturele functies

Design

Juni 2009

In samenwerking met

Karres en Brands Landschapsarchitecten, Amsterdam & Urban Sense, Rotterdam

De makers van dit project

Adam Visser

Adam Visser

adam@groupa.nl Architect | Partner

Greetje van den Nouweland

Greetje van den Nouweland

greetje@groupa.nl Stedenbouwkundige

Pia Fischer

Pia Fischer

pia@groupa.nl Architect | Projectleider

Birte Müller

Birte Müller

Janneke van der Velden

Janneke van der Velden