Art Village Tilburg Noord in tentoonstelling (T)Huis

Art Village Tilburg Noord is onderdeel van de hoofdtentoonstelling van de Rotterdam Architectuurmaand (T)Huis. De tentoonstelling is de hele maand juni te zien in Het Nieuwe Instituut.

Tentoonstelling (T)Huis
De wooncrisis heeft geleid tot een van de grootste bouwopgaven van dit moment. (T)Huis is je verbonden voelen met je straat, je buurt, je stad. Een leefomgeving die momenteel onder druk staat. Oplossingen en kansen lijken ver weg, maar komen dichterbij in de tentoonstelling (T)Huis met ruim 40 innovatieve plannen en ontwerpen van architecten, makers, studenten en vernieuwers. De tentoonstelling is ontworpen en samengesteld door Namelok.

Duurzaam verdichten in samenwerking met bewoners
Art Village is een inspirerende oefenomgeving voor de kunsten in het Ypelaerpark in Tilburg Noord. Hier wordt in co-creatie met bewoners en culturele instellingen uit de wijk collectief gewerkt aan de verbetering van de woon- en leefomgeving. Co-creatie verandert de rollen van alle betrokkenen. Door iedereen een stem aan tafel te geven en daarmee daadwerkelijke invloed op het eindresultaat neemt de betrokkenheid toe. Dit bevordert de relatie tussen bewoners en professionals en zorgt ervoor dat bewoners zich eigenaar voelen van hun eigen leefomgeving. Naast de herinrichting van het park worden de jaren 60 en 70 flats met voornamelijk sociale woningbouw getransformeerd. Door te verdichten met verschillende woontypologieën ontstaat een sociaal duurzame wijk met een grote diversiteit van inwoners.

Foto’s van Hala Abi Saad

Terug naar het overzicht