Art Village Tilburg Noord

Gemeenschap inclusief ontwerpen

GROUP A maakt in opdracht van de gemeente Tilburg, WonenBreburg en ACT! (gebiedsontwikkelaars VolkerWessels en BPD) een structuurontwerp voor de wijk Tilburg Noord. In een co-creatief proces met bewoners en culturele instellingen uit de wijk wordt er collectief gewerkt aan de verbetering van de woon- en leefomgeving in en rondom het Ypelaerpark in Tilburg. Het structuurontwerp omvat het ontwerp voor Art Village in het Ypelaerpark en de transformatie van Parkzicht en Verdiplein.

Culturele co-creatie
Art Village is een inspirerende en dynamische oefenomgeving voor de kunsten. De wensen en behoeften van de drie hoofdrolspelers Corpo Maquina, Het Zuidelijk Toneel en Fashion Clash vormen hiervoor het uitgangspunt. GROUP A ontwerpt in co-creatie diverse ruimten waaronder oefenruimten voor dans en toneel, atelierruimte, podia en tribune, woonunits voor artists in residence en facilitaire voorzieningen. Het Ypelaerpark is het canvas voor deze ontwerpopgave.
Door de jongeren uit de wijk in workshops en activiteiten te betrekken, wordt het Ypelaerpark vanuit het project ForwArt ingezet als speelterrein om talenten van de jeugd van Tilburg Noord te ontdekken. Zo zal kunstenaar Hugo Vrijdag samen met de jongeren uit de wijk beklimbare sculpturen bouwen in het park.

Herstel van verbindingen
In het ontwerp voor de transformatie van jaren 60 en 70 flats Parkzicht en Verdiplein legt GROUP A de focus op het herstellen van sociale en fysieke verbindingen. Door bestaande appartementen te splitsen en collectieve ruimtes en nieuwe type woningen toe te voegen, zorgt het ontwerp voor een grotere diversiteit van gebruikers. Naast dubbelhoge doorbraken met ruimtelijke entrees wordt in de gesloten plinten ruimte gemaakt voor de community. De toevoeging van ateliers, werk- en winkelruimten nodigt bewoners uit zelf initiatieven te ontplooien en creëert nieuwe relaties met het omliggende stedelijk weefsel. Een groene gevel en vergroening van de openbare ruimte dragen bij aan de biodiversiteit in de directe omgeving.

GROUP A werkt op vergelijkbare wijze ook aan de transformatie van de flats aan de Kapelmeesterlaan aan de rand van Tilburg Noord. Door het ontwerp in een intensieve dialoog met alle betrokken partijen tot stand te laten komen, draagt GROUP A bij aan een duurzame verbetering van de woon- en leefomgeving in Tilburg Noord.

Feiten

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg, WonenBreburg en ACT! (Volker Wessels en BPD)

Opgave

Structuurontwerp voor Tilburg Noord in co-creatie met bewoners en culturele instellingen

Locatie

Tilburg Noord

Oppervlakte

106.500m2

Functie

Wonen met publieke functies in de plint, publieke ruimte, theater

Start ontwerp

Maart 2020

In samenwerking met

Jongeren en bewoners van Tilburg Noord, ForwArt, Corpo Máquina Het Zuidelijk Toneel, Fashion Clash, Tranzo (UvT)

De makers van dit project

Adam Visser

Adam Visser

adam@groupa.nl Architect | Partner

Maarten Lever

Maarten Lever

maartenlever@groupa.nl Architect | Projectleider

Hala Abi Saad

Hala Abi Saad

hala@groupa.nl Architect | Stedenbouwkundige

Federica Padovani

Federica Padovani

federica@groupa.nl Stedenbouwkundige

Bas Cuppen

Bas Cuppen

bas@groupa.nl Bouwkundige

Thilini Warnakulasuriya

Thilini Warnakulasuriya

thilini@groupa.nl Junior Architect

Kefei Yan

Kefei Yan

kefei@groupa.nl Intern