Gebiedsvisie voor Stappegoor Tilburg gepresenteerd

GROUP A heeft in opdracht van BPD en in samenwerking met de Gemeente Tilburg, de gebiedsvisie voor het centrum van de wijk Stappegoor gemaakt. Stappegoor ligt ten zuiden van de binnenstad en wordt de komende jaren ontwikkeld tot een gebied om te wonen, werken, studeren, sporten en recreëren. De eerste schetsen voor het gebied zijn inmiddels gepubliceerd. Als het aan het college van burgemeester & wethouders ligt, wordt dit het toekomstbeeld voor Stappegoor.

De totale ontwikkeling van Stappegoor betreft 1000 betaalbare woningen, een parkeergarage, aanpassing van de infrastructuur, (her)inrichting van de openbare ruimte, verbeteren van de langzaam verkeersroutes en een Stappegoorboulevard. BPD wil op de Appenijnenstrook circa 550 appartementen realiseren. Het Consortium Stappegoor heeft plannen voor circa 175 woningen met de ontwikkeling van ‘Wonen in het StappegoorPark’. En Tiwos wil aan de Ringbaan-Zuid een tijdelijk complex met circa 80 tot 90 kleine appartementen realiseren en met de ‘Poort van Stappegoor’ 199 appartementen. Om plek te maken voor de woningen verdwijnt onder andere het parkeerterrein tussen het zwembad en de Jumbo XL. Hier komt een nieuw woongebouw met een parkeergarage.

Bakens en ankerpunten
In de gebiedsvisie van GROUP A worden nieuwe of verbeterde openbare verblijfsplekken belangrijke ankerpunten in de wijk. Toevoeging van hoogteaccenten, op strategische locaties in de bouwblokken, ondersteunen je oriëntatie en fungeren als bakens in de buurt. Door de openbare verblijfsplekken aaneen te rijgen met verbindingen die juist voor voetgangers en fietsers zijn ingericht, wordt niet alleen de leefbaarheid, maar ook het begrip van de wijk vergroot. Voor GROUP A is de diversiteit in functies en woonmilieus een fantastische kans om Stappegoor echt een centrum te geven en zo de wijk nog beter op de kaart te zetten als hoogwaardig onderdeel van het stedelijk woon- en leefklimaat in Tilburg. Kortom een ‘nieuwe’, levendige en groene stadswijk, waar het zowel overdag als in de avonduren goed toeven is.

Planning
De gemeente vraagt voor de ontwikkeling van Stappegoor 10,2 miljoen subsidie aan bij het Rijk. Uitsluitsel wordt begin 2021 verwacht. Vooruitlopend op een positief besluit tekende het college een intentieovereenkomsten met Tiwos, BPD en Consortium Stappegoor. Samen onderzoeken zij de haalbaarheid van de plannen. Mocht de subsidieaanvraag worden goedgekeurd, kan eind 2022 de schop de grond in. De totale ontwikkeling loopt tot eind 2028.

Terug naar het overzicht