Stappegoor Tilburg

Bakens en ankerpunten voor levendige stadswijk

GROUP A heeft in opdracht van BPD Ontwikkeling en in samenwerking met de Gemeente Tilburg, de gebiedsvisie voor het centrum van de wijk Stappegoor gemaakt. Stappegoor ligt ten zuiden van de binnenstad en wordt de komende jaren ontwikkeld tot een gebied om te wonen, werken, studeren, sporten en recreëren. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, wordt dit het toekomstbeeld voor Stappegoor.

Bakens en ankerpunten
In de gebiedsvisie van GROUP A worden nieuwe of verbeterde openbare verblijfsplekken belangrijke ankerpunten in de wijk. Toevoeging van hoogteaccenten, op strategische locaties in de bouwblokken, ondersteunen je oriëntatie en fungeren als bakens in de buurt. Door de openbare verblijfsplekken aaneen te rijgen met verbindingen die juist voor voetgangers en fietsers zijn ingericht, wordt niet alleen de leefbaarheid, maar ook het begrip van de wijk vergroot. Voor GROUP A is de diversiteit in functies en woonmilieus een fantastische kans om Stappegoor een centrum te geven en zo de wijk nog beter op de kaart te zetten als hoogwaardig onderdeel van het stedelijk woon- en leefklimaat in Tilburg. Kortom een ‘nieuwe’, levendige en groene stadswijk, waar het zowel overdag als in de avonduren goed toeven is.

Programma
De totale ontwikkeling van Stappegoor betreft 1.000 betaalbare woningen, een parkeergarage, aanpassing van de infrastructuur, (her)inrichting van de openbare ruimte, verbeteren van de langzaam verkeersroutes en een Stappegoorboulevard. BPD wil op de Appenijnenstrook circa 550 appartementen realiseren. Het Consortium Stappegoor heeft plannen voor circa 175 woningen met de ontwikkeling van ‘Wonen in het StappegoorPark’. En Tiwos wil aan de Ringbaan-Zuid een tijdelijk complex met circa 80 tot 90 kleine appartementen realiseren en met de ‘Poort van Stappegoor’ 199 appartementen. Om plek te maken voor de woningen verdwijnt onder andere het parkeerterrein tussen het zwembad en de Jumbo XL. Hier komt een nieuw woongebouw met een parkeergarage.

Planning
Voor de ontwikkeling van Stappegoor heeft de gemeente eerder dit jaar een bijdrage van 10,2 miljoen toegewezen gekregen van het Rijk uit de subsidieregeling Woningbouwimpuls. De gemeente neemt dit voorjaar een besluit over een aanvullende investering van 10,6 miljoen. Mocht de subsidieaanvraag worden goedgekeurd, kan eind 2022 de schop de grond in. De ontwikkeling van het gehele Stappegoorgebied duurt naar verwachting tot eind 2028.

Feiten

Opdrachtgever

BPD Ontwikkeling

Opgave

Urban vision

Locatie

Stappegoor Tilburg

Oppervlakte

550 appartementen

Functie

Woningbouw met mixed functies

Start ontwerp

juni 2020

Start bouw

eind 2022

Opgeleverd

Naar verwachting in 2028

De makers van dit project

Adam Visser

Adam Visser

adam@groupa.nl Architect | Partner

Chris Woltjes

Chris Woltjes

chris@groupa.nl Architect | Projectleider

Federica Padovani

Federica Padovani

federica@groupa.nl Stedenbouwkundige

Greetje van den Nouweland

Greetje van den Nouweland

greetje@groupa.nl Stedenbouwkundige

Thilini Warnakulasuriya

Thilini Warnakulasuriya

thilini@groupa.nl Junior Architect

Boyuan Shi

Boyuan Shi

boyuan@groupa.nl Architect