Hoogste punt Gortercomplex

Het is zo ver…

We hebben er een tijdje op gewacht, maar de woontoren Plot2 van het Gortercomplex heeft zijn hoogste punt bereikt. Begin juni hadden we een klein feestje op de bouwplaats.

Alle aanwezige “bouwers” zijn door de opdrachtgever en investeerder in het zonnetje gezet. IBB Kondor/VolkerWessels had catering geregeld en terwijl de mannen van de bouw even rustig aan konden doen, voorzagen de smetteloos geklede dames en heren van de bediening hen van lekkere hapjes. Ook alle andere bij de bouw betrokken partijen, nu eens allemaal getooid met veiligheidsschoenen en een helm, konden een op een relaxte wijze bijpraten over het wel en wee van het nog af te ronden project.

De directeuren van de ontwikkelcombinatie VolkerWessesl/Amvest en belegger Amvest CoreFund hebben lovende woorden gesproken en er is op een goede afronding getoast. Het hoogste punt van Plot3 duurt nog een paar weken. Als alles volgens planning blijft lopen wordt het project eind 2019 opgeleverd.

Terug naar het overzicht