Blaak 8

structuur van boom leidend bij gevelontwerp

Het ontwerp volgt de stedenbouwkundige context van deze prominente plek aan de Blaak. Het beperkte bouwoppervlak, ingeklemd tussen spoortunnel, verlengde Willemsbrug en Blaak, en het omvangrijke kantoorprogramma, dicteren de stedenbouwkundige massa. Dit heeft geresulteerd in een krachtig en compact bouwvolume van 70 meter hoog.

De trapezoïde-vormige onderbouw van 6 lagen volgt de richting van de verlengde Willemsbrug met daarboven een rechthoekige, iets gedraaide en overhangende hoogbouw van 14 lagen. De bovenste 3 lagen wijken naar achteren. Een gebouwcompositie conform de klassieke opbouw van ‘plint, midden en kroon’.

Als inspiratie voor het gevelontwerp dient de structuur van een boom, met zijn natuurlijke constructieve logica. Bovenin de boom, waar de krachten relatief gering zijn, heeft deze dunne twijgen. Onderin, waar de krachten vanuit de kruin samenkomen, is de stam van breed en sterk. Het is deze natuurlijke structuur die als inspiratie heeft gediend voor de dragende gevel van Blaak 8. Bij de onderste bouwlagen reflecteren zware penanten de ‘boomstammen’ die zich naar boven toe vertakken in smallere penanten die de ‘boomkruinen’ vormen. De toren ontleent zijn stabiliteit aan deze diagonaal uitwaaierende ’takken’. De bijzondere boomstructuur op de gevel, wordt zowel abstract, als duidelijk zichtbaar ervaren, afhankelijk van het standpunt.

Ondanks de grote verscheidenheid aan gevelfragmenten, is het aantal beperkt gehouden. Het slim inzetten van een gelimiteerd aantal mallen (7 raam-varianten en 1 dicht deel) in de basis-productiemal van 7,20 m, leverde een maakbare en financieel haalbare gevel op. Door subtiel te variëren met de ruwheid en ‘glinster’-eigenschappen van de natuursteentoeslag in de betonnen geveldelen, wordt de structuur in de gevel versterkt. Het gebouw toont zich daarmee steeds op een andere wijze, afhankelijk van het wisselende licht, weersomstandigheden en jaargetijden..

In het interieur kenmerken de vloervelden zich door hun grote, nagenoeg kolomvrije oppervlakte voorzien van een asymmetrische middenkern. Het gemiddelde oppervlak per vloer is circa 825 m². Verder is het gebouw voorzien van een geïntegreerde parkeervoorziening van 6 lagen voor 168 auto’s.

Feiten

Opdrachtgever

Blauwhoed

Opgave

Nieuwbouw

Locatie

Blaak 8, Rotterdam, NL

Oppervlakte

22.500 m²

Functie

Kantoorgebouw voor Stedin

Start ontwerp

Oktober 2004

Start bouw

Juni 2010

Opgeleverd

Maart 2012

Fotografie

Ossip van Duivenbode, Scagliola/Brakkee

In samenwerking met

Dreissen architecten

De makers van dit project

Maarten van Bremen

Maarten van Bremen

maarten@groupa.nl Architect | Partner

Jos Overmars

Jos Overmars

jos@groupa.nl Architectural engineer | Projectleader

Janneke van der Velden

Janneke van der Velden

Roy Grob

Roy Grob

Floris van der Poel

Floris van der Poel

Sander Peter Schuur

Sander Peter Schuur

Arjan Pit

Arjan Pit

Luna Solas

Luna Solas

Silvio Carta

Silvio Carta

Externe betrokkenen

Aannemer

Dura Vermeer Bouw

Constructeur

IMd Raadgevende Ingenieurs

Installatie-adviseur

De Blaay-van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs bv