Energiepark Leiden

nieuwe toekomst voor historisch erfgoed

Energiepark Leiden is een bijzonder stukje Leiden aan de rand van de historische binnenstad. Het kenmerkt zich door de ligging aan de singel en historisch erfgoed met, in het bijzonder, de energiecentrale met de markante schoorsteen. Dit gebied wordt in de toekomst een dynamische plek waar duurzaam wonen, recreatie, ruimte voor groen en biodiversiteit, cultuur en creativiteit samenkomen. GROUP A was betrokken bij het ontwikkelplan, beeldkwaliteitsplan en structuurontwerp van een deelplan. De ontwerpen zijn tot stand gekomen door nauwe samenwerking met ontwikkelaars, gemeente, ontwerpers en bewoners en gebruikers.

GROUP A heeft in opdracht van de Ontwikkel Combinatie Energiepark het ruimtelijke plan gemaakt als onderdeel van het onderzoek naar de haalbaarheid van de gebiedstransformatie van het Energiepark. Met een gebiedsvisie en locatiekaders van verschillende deelgebieden als uitgangspunten, is een samenhangend ontwerp opgesteld. In dit ontwerp zijn de inpassing en de adressering in de Leidse binnenstad, de routing voor fietsers en voetgangers door het gebied, de positie en gedifferentieerde massa opbouw van de nieuwbouw, het behoud en hergebruik van historisch erfgoed, een mobiliteitsplan en faseringaspecten optimaal op elkaar afgestemd. Het ruimtelijk plan is tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende stakeholders en ontwerpers.

Backbone Energiepark
In het midden van het te transformeren gebied staat het grote monumentale gebouw van de energiecentrale. De energiecentrale is voorlopig nog in functie en deelt het gebied nu nog in tweeën. In de toekomst zal het Energiepad, een parkpromenade voor voetgangers, de beide delen met elkaar verbinden. Het Energiepad ligt opgespannen tussen de westelijke entree van het Energiepark en het Ambachtsplein, een plek waar ambachten, horeca en makerspaces voor dynamiek en levendigheid zorgen.

Energiek, Verbonden en Gezond
Het Energiepad vormt tevens de verbinder tussen het park en de woongebouwen. De nieuwe woonbuurten hebben een prettig woonklimaat met een maat en schaal die past bij de historische binnenstad. Daarbij is in het bijzonder ook aandacht besteed aan het creëren van een leefomgeving waarin plek is voor ontmoeting en waar eigenaarschap wordt bevordert zodat bewoners hun thuis zullen koesteren. Een aantal smalle straatjes, nieuwe en in ere herstelde historische verbindingen, zorgen voor een verfijnd stedelijk weefsel van routes en versterken de relatie met het park.

Van Kernwaarden naar Ontwerpprincipes
Na het ontwikkelplan heeft GROUP A in samenwerking met de gemeente het beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan zet onder andere in op een versterking van het contrast tussen de architectonische kenmerken van de historische binnenstad en die van het industriële erfgoed en meer innovatieve nieuwbouw. In opdracht van Steenvlinder heeft GROUP A een structuurontwerp van een deelplan met veel verschillende woningtypes gemaakt.

Feiten

Opdrachtgever

OCE (Ontwikkel Combinatie Energiepark), een consortium van marktpartijen Steenvlinder, BPD (Bouwfonds Property Development) en MBEG (MeyerBergman Erfgoed Groep)

Opgave

Ontwikkelplan (haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling) Beeldkwaliteitsplan Structuurontwerp deelplan (i.o.v. Steenvlinder)

Locatie

Leiden

Oppervlakte

ca. 4,5 hectare met een park en ca. 41.000 m2 bvo programma

Functie

Wonen, werken, makerspace, cultuur, horeca en maatschappelijk programma

Start ontwerp

Q3 2020

Opgeleverd

Q4 2022

In samenwerking met

OCE, Gemeente Leiden, Erfgoed Leiden, Nieuw Leids Bolwerk, Stijlgroep, GAAGA en Antea Group

Visuals

YuconVR

De makers van dit project

Adam Visser

Adam Visser

adam@groupa.nl Architect | Partner

Greetje van den Nouweland

Greetje van den Nouweland

greetje@groupa.nl Stedenbouwkundige

Federica Padovani

Federica Padovani

federica@groupa.nl Stedenbouwkundige

Paula Ramos Martinez

Paula Ramos Martinez

paula@groupa.nl Urban designer

Pia Fischer

Pia Fischer

pia@groupa.nl Architect | Projectleider

Maarten Lever

Maarten Lever

maartenlever@groupa.nl Architect | Projectleider

Hala Abi Saad

Hala Abi Saad

hala@groupa.nl Architect | Stedenbouwkundige

Boyuan Shi

Boyuan Shi

boyuan@groupa.nl Architect