Living in the City

verschillende levensstijlen en sociale groeperingen in één superblok

In 2000 werd de internationale prijsvraag ‘Living in the City’ uitgeschreven door Architecture Foundation uit Londen. GROUP A won de 1e prijs met zijn inzending ‘Multipli-city’, waarin de integratie van verschillende levensstijlen en sociale groeperingen in één superblok centraal staat. Het sculpturale blok vormt een nieuw stedelijk fragment dat een diversiteit aan woningtypologieën biedt met een aanvullend stedelijk programma, voor ca. 1.400 bewoners en gebruikers.

Multipli-city

In 2000 had de stad Londen behoefte aan projecten die rekening hielden met nieuwe vormen van stedelijke levensstijlen. Het project is dan ook expliciet in de integratie van verschillende levensstijlen en sociale groepen binnen één superblok. De organisatievorm en architectonische esthetiek creëren een typisch nieuw stedelijk fragment dat nieuwe vormen van gebruik en wonen in de stad biedt en opent daarmee nieuwe perspectieven op sociale en economische duurzaamheid en cohesie. Milieuduurzaamheid zal worden bereikt door het gebruik van innovatieve materialen, installatietechnologie en bouwmethodiek

Stad in een stad

De totale omvang van de prijsvraag-locatie – Bishopsgate Goodsyard – is 2 hectare en wordt bebouwd door één superblok van 62.000 m2, geplaatst op een bestaande plint. Het sculpturale blok vormt een nieuw stedelijk fragment dat een diversiteit aan woningtypologieën biedt met een aanvullend stedelijk programma, voor ca. 1.400 bewoners en gebruikers. De centrale binnenruimte – ‘city-cave’ -schept een nieuwe urbane wereld als aanvulling op de stad en het open landschapspark ernaast. Het stedelijke programma en de bewoners en gebruikers maken van dit superblok een levendig en 24-uurs stuk stad. Het is als een stad in een stad.

Thema’s

Stedenbouwkundige plannen moeten anticiperen op de ingrijpende veranderingen in de maatschappij. Onze stedelijke omgeving, uitgedaagd door de ‘zeitgeist’ en trends, moet alternatieven bieden voor het accommoderen van nieuwe ontwikkelingen in een eigentijdse manier van leven. Een aantrekkelijke stedelijke omgeving kan verdere verstedelijking van het landschap tegengaan. Er moet stedelijke politiek gereactiveerd worden op het minimaliseren van forensenverkeer, het vergroten van het draagvlak van diensten en het beschermen van het landschap. Het duidelijk definiëren van relevante thema’s, gerelateerd aan ons vakgebied van stedelijke politiek en ontwerp is de basis van het overdenken van onze taken.

Lifestyles

Een verscheidenheid van levensstijlen gaat verborgen onder het concept van huishoud-categorieën. Variatie in levensstijl is zeer relevant in het tegenwoordige leven en wordt bepaald door verschillende aspecten zoals: sociale relaties, beroep, financiële situatie, inkomen, consumentengedrag en politieke activiteit.

Feiten

Opdrachtgever

Stad Londen / Architecture Foundation

Opgave

Prijsvraag voor stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp & visie op voormalig industrieterrein

Locatie

Bishopsgate Goodsyard, Londen, GB

Oppervlakte

62.000 m2

Functie

Duurzaam en multifunctioneel ‘superblock’ met mixed-use programma

Ontwerp

januari 2000

Status

1e prijs

In samenwerking met

Willem Sulsters

De makers van dit project

Folkert van Hagen

Folkert van Hagen

folkert@groupa.nl Architect | Partner

Adam Visser

Adam Visser

adam@groupa.nl Architect | Partner

Maarten van Bremen

Maarten van Bremen

maarten@groupa.nl Architect | Partner

Jaap van Dijk

Jaap van Dijk

Christina Murphy

Christina Murphy

Tomaso Pini

Tomaso Pini