De Kroes

een dynamische wereld in één gebouw

‘De Kroes’ is een dynamische wereld in één gebouw. Waarin een gezonde en actieve levenshouding wordt gestimuleerd.  Door steden, wijken en gebouwen natuurinclusief te maken zijn ze beter bestand tegen de veranderende klimaatomstandigheden. Groen speelt dan ook een belangrijke rol binnen het gebouw. De nabijheid van natuur; bomen, struiken, planten en grassen levert een aantrekkelijke meerwaarde aan de woonkwaliteit. ‘De Kroes’ is daarmee maximaal stadsecologie-inclusief.

Door de ver doorgevoerde functiemenging, presenteert het Urban Healthy Quarter zich als een levendige micro-stad waarin maatschappelijke trends zich kunnen ontwikkelen. Door grootschalige vernieuwing van het Stationsgebied Utrecht, heeft dit gebied een aantrekkingskracht op bewoners, bedrijven en bezoekers. Diversiteit en toekomstbestendige aanpasbaarheid zijn de belangrijke thema’s. ‘De Kroes’ omvat een gedifferentieerd woningaanbod dat voor veel doelgroepen aantrekkelijk en bereikbaar is.

Het SOHO programma (Social office Home office) vormt ruimtelijk, letterlijk, de kern van het gebouw. Gesitueerd rondom het enorme atrium, stimuleert het interactie en ontmoeting. En biedt daarmee de kans voor het aantrekken van een grote diversiteit aan bewoners. Door werken en wonen zonder restricties flexibel te combineren ontstaat een pluriform gebruik.

Feiten

Opdrachtgever

Zhonghongjian Holding BV en Beijing Jingaogang Group Co. Ltd.

Opgave

Competitie/Nieuwbouw

Locatie

Croeselaan, Utrecht NL

Oppervlakte

86.325 m2

Functie

Multifunctioneel gebouw met 309 woningen, woonwerk-units en publieke plint, met horeca, retail, sport en wellness, en Cross Creative Art Centre

Design

Mei 2017

Design team

BNP (GROUP A and BETween), Arup, De Urbanisten, At Osborne, Victoria en bbn adviseurs

De makers van dit project

Adam Visser

Adam Visser

adam@groupa.nl Architect | Partner

Folkert van Hagen

Folkert van Hagen

folkert@groupa.nl Architect | Partner

Maarten van Bremen

Maarten van Bremen

maarten@groupa.nl Architect | Partner

Greetje van den Nouweland

Greetje van den Nouweland

greetje@groupa.nl Stedenbouwkundige

Lolke Ket

Lolke Ket

lolke@groupa.nl Architect | Projectleider

Laura Onnis

Laura Onnis

laura@groupa.nl Architect en visual artist

Matteo Bettoni

Matteo Bettoni

matteo@groupa.nl Architect | Projectleader

Boyuan Shi

Boyuan Shi

boyuan@groupa.nl Architect

Pietro Giromini

Pietro Giromini

pietro@groupa.nl Architect

Susana Ayres

Susana Ayres

susana@groupa.nl Architect

Virginia Melandri

Virginia Melandri

virginia@groupa.nl Architect