Paris Proof Stadsblok? Yes we can!

Prototype hoogstedelijk multifunctioneel gebouw M4H Rotterdam

Vanwege de klimaatescalatie stelden GROUP A en haar denktank CARBONLAB zichzelf de vraag: Kunnen we met de kennis van vandaag een hoogstedelijk en multifunctioneel gebouw ontwerpen én realiseren binnen het Paris Proof-budget van 2024? En binnen de budgetten van 2030 en 2050? Ontwerpend onderzoek gaf inzicht in wat er nodig is en tot wat voor soort architectuur dit zou kunnen leiden. Ons motiverende antwoord is: Ja, Paris Proof bouwen kan! Lees het persbericht.

Integrale duurzaamheid: In het ontwerp zijn stedenbouwkundige, ecologische, maatschappelijke, architectonische, materiaal- en installatietechnische aspecten maximaal geïntegreerd om een zo laag mogelijke GWPa te bereiken.

Compact: Binnen de kaders van het bestemmingsplan is een compact stedelijk blok ontworpen. Een hoge dichtheid op een relatief klein oppervlakte, zonder extreem hoog te gaan. Dit minimaliseert het gebruik van materialen per m2.

Maximale levensduur: Aan de hand van de uitgangspunten van het bestemmingsplan is een solid ontworpen: een gebouw dat met minimale ingrepen van functie kan veranderen. Zo wordt de levensduur maximaal verlengd.

Regeneratief:Het binnenhof van Paris Proof Stadsblok opent zich naar de Keilehaven en wordt onderdeel van het getijdenpark. Gevels en daken bieden ruimte aan planten en dieren om zich te vestigen. Het stadsblok wordt zo onderdeel van een lokaal ecosysteem en regenereert het.

Zon en schaduw: Ramen op de zongevels zijn iets groter en ramen op de schaduwgevels iets kleiner om warmteverlies te minimaliseren. De ontsluiting wordt collectief gerealiseerd door galerijen aan de meest bezonde gevels te plaatsen. Zo komt er in de zomer niet direct zonlicht in de leefruimtes en blijft het koel, terwijl er in de winter juist wel direct zonlicht binnenkomt en de leefruimtes op een natuurlijke manier opwarmen.

Sociaal: Hoewel er geen privébalkons zijn, is er wel een genereuze leefgalerij waar gebruikers kunnen zitten, spelen, werken en eten. Daken dienen als collectieve tuinen voor recreatie en om samen groenten te verbouwen. In tijden van kleine huishoudens en eenzaamheid faciliteert het Paris Proof Stadsblok ontmoetingen.

Op elke vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Daarom zijn er twee verschillende routes naar Paris Proof M4H onderzocht:

Built to Last: Dit gebouw is ontworpen om op locatie integraal minstens 300 jaar mee te gaan en maakt daarom gebruik van stevige, zware materialen. De daarmee gerealiseerde thermische massa speelt een hoofdrol in het creëren van een comfortabel binnenklimaat. De materialen zijn te winnen en te produceren binnen een straal van 100 kilometer van de locatie. Mede daarom wordt ingezet op snel groeiende vezels als kalkhennep en op maximaal hergebruik van bestaande reststromen.

Footloose: Dit gebouw gaat minimaal 150 jaar mee en is volledig de- en remontabel volgens de circulariteitslagen van Stewart Brand. Hierdoor kan het indien nodig van locatie veranderen. De positieve eigenschappen van hout en andere biobased materialen worden maximaal benut om een comfortabel binnenklimaat mogelijk te maken met zo min mogelijk technische ondersteuning. De materialen zijn te winnen en te produceren binnen de hele EU.

Installatiearm: Door de integratie van materiaal, ontwerp en comfortconcept zijn beide varianten installatiearm. Dit bespaart energie (lagere aansluitwaarden, oplossing netcongestie) en GWPa.

Paris Proof Stadsblok laat zien hoe Paris Proof ambities bereikt kunnen worden met de kennis van vandaag. Het illustreert hoe dit tot heel verschillende oplossingen kan leiden en welke kansen dit biedt voor de bouwsector en Nederland. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Feiten

Opdrachtgever

Initiatief GROUP A

Opgave

Onderzoek naar het technische en architectonische potentieel om een complex en hoogstedelijk multifunctioneel gebouw te realiseren binnen het DGBC Paris Proof budget voor materiaalgebonden CO2 (GWPa) van 2030 en 2050.

Locatie

M4H havengebied Rotterdam

Oppervlakte

18.000 m2

Functie

Multifunctioneel gebouw dat o.a. kantoor, wonen, hotel en kleinschalige maakindustrie kan faciliteren

Start ontwerp

Maart 2024

In samenwerking met

ABT-Lüning, Aveco de Bondt, De Urbanisten, DGMR

De makers van dit project

Folkert van Hagen

Folkert van Hagen

folkert@groupa.nl Architect | Partner

Willem van Genugten

Willem van Genugten

willem@groupa.nl Sustainable Business Developer

Bailey Gardien

Bailey Gardien

Onderzoeker

Dennis Berger

Dennis Berger

dennis@groupa.nl Architect

Ehab Al Haddad

Ehab Al Haddad

ehab@groupa.nl Ontwerper

Maarten Lever

Maarten Lever

maartenlever@groupa.nl Architect | Projectleider

Jakub Wysocki

Jakub Wysocki

jakub@groupa.nl Architect

Mary Lou van den Berg

Mary Lou van den Berg

marylou@groupa.nl Architect

Externe betrokkenen

Adviseur

Aveco de Bondt

Adviseur

Luning

Adviseur

ABT

Adviseur bouwfysica

DGMR

Landschapsontwerper

De Urbanisten