Station Almere Centrum

van functionele overstapmachine naar metropolitaan hart

GROUP A heeft voor NS Stations in 2015 een ruimtelijke verkenning opgesteld naar de mogelijkheden om station Almere Centrum en de inbedding in de stad vergaand op te waarderen. De insteek van het manifest “OV-Terminal Almere 2020” is om stakeholders te enthousiasmeren, door de mogelijkheden en effecten van de vernieuwing van het station en haar directe omgeving inzichtelijk te maken. Met daarbij de oproep om de handen in een te slaan voor een volwaardige vernieuwing van het station Almere Centrum die past bij de ambities van de vervoerders, de eigenaar en de stad Almere.

In 1987 verbeeldde station Almere Centrum op aansprekende wijze de belofte van de nieuw te ontwikkelen stad. Het unieke zat in architectonisch opzicht in de toepassing van het viaducttype en het parapluconcept (de alles overdekkende kap). Niet voor niets behoort Almere Centrum tot de door Bureau Spoorbouwmeester samengestelde collectie van architectonisch meest waardevolle stations van Nederland.

Ruim 25 jaar later, in 2015, heeft het station echter veel van zijn allure verloren. Door slijtage en een optelsom van incidentele toevoegingen en aanpassingen, is het station niet langer een plek waar de reiziger op prettige wijze zijn of haar reis begint of eindigt. Het is tijd voor een grondige vernieuwingsslag om het station weer toekomstbestendig te maken, waarbij ook trein- en busreizigers op prettige wijze worden ontvangen, en het station weer een volwaardige entree wordt van de stad Almere en haar centrum.

Bij deze kwaliteitsslag hoort ook een uitbreiding van het stationsprogramma, met winkels en betere servicevoorzieningen, maar ook extra stallingsruimte voor fietsen. Er is behoefte aan circa 1.000 aanvullende plekken, waarbij ook het dienstverlenend concept tegen het licht moet worden gehouden.

De gewenste vernieuwingsslag voor het station valt in de tijd samen met de uitdaging die Almere aangaat om te groeien naar een omvang van 350.000 inwoners. De torenhoge ambitie van de stad wordt zichtbaar gemaakt met spectaculaire gebouwen van sterarchitecten. Met deze vernieuwingsslag toont de stad vertrouwen in de toekomst. In samenhang met de groei van de stadsflanken worden ook de infrastructurele verbindingen met het centrum ingrijpend vernieuwd. Vernieuwing van station en stationsomgeving zijn daarbij van fundamenteel belang.

Na het opstellen van het “OV-Terminal Almere 2020” manifest is de verdere planuitwerking rond Almere Centrum opgepakt in het project “Metamorfose station Almere Centrum”, een project van ProRail, samen met NS, de gemeente Almere en de provincie Flevoland.

Feiten

Opdrachtgever

NS Stations

Opgave

Ruimtelijke verkenning

Locatie

Almere stationsgebied

Oppervlakte

Station

Opgeleverd

2015

De makers van dit project

Maarten Lever

Maarten Lever

maartenlever@groupa.nl Architect | Projectleider

Adam Visser

Adam Visser

adam@groupa.nl Architect | Partner