Station Barcelona Sants

naadloze overgang van stad naar station

Onze prijsvraaginzending voor het hogesnelheidsstation van Barcelona Sants betreft een grootschalige transformatie van station Sants en haar omgeving. Het houdt rekening met de verschillende modaliteiten van het station, de integratie ervan in de stad Barcelona en de gevraagde nieuwbouwvolumes boven het station. Nadat een eerder project halverwege werd stopgezet, is onze inzending bewust geen plan, maar een analyse van de opgave en van de aspecten die nodig zijn om tot een succesvol ontwerp te komen.

Het station van Barcelona Sants is organisch, ad hoc gegroeid. Aanvankelijk werd het gebouwd in een klein dal. Later werd het overkluisd, waardoor de sporen ondergronds kwamen te liggen. In de loop van de tijd hebben extra tunnels, uitbreidingen en een herstructurering voor de sporen van de Alta Velocidad Española (AVE) de ondergrondse layout verder gecompliceerd. Het huidige bovengrondse station is gebouwd in de jaren 70, samen met een groot hotel bovenop het station. Het richtte zich primair op het efficiënt afhandelen van het autoverkeer en bevat een introverte, luchthavenachtige vertrekhal. Het station is een eiland in de stad, met veel harde grenzen en ontbrekende schakels.

Barcelona is een van de meest ambitieuze steden van Spanje op het gebied van klimaatbestendigheid en het bevorderen van fietsgebruik. De ambitieuze plannen voor de aangrenzende wijk Eixample zijn een goed voorbeeld van de aanpak die de stad voorstaat. Met ons voorstel zetten we deze ambitie voort op en rondom Barcelona Sants. Het autoverkeer wordt kritisch tegen het licht gehouden en ontmoedigd, parkeren wordt ondergronds opgelost, groene zones worden hersteld en verbonden, en we stellen voor om een fietsenstalling te integreren in het hart van het stationsgebouw – in 2019 een primeur voor Spanje.

Aan alle kanten wordt de inpassing van het station in de omgeving opgepakt, soms door infrastructurele ingrepen en soms door kleinschalige verbeteringen op micro niveau, om een naadloze overgang van de stad naar het station te creëren. Onderdeel van onze analyse is het voorstel om grote vides te maken, die daglicht in het hart van het station brengen tot op de perrons.

De inzending is tot stand gekomen in samenwerking met Lola Domènech, een gerenommeerde Spaanse landschapsarchitect, en Arcadis Spanje. Het is een combinatie van de ervaring van Domènech op het gebied van duurzaamheid en ecologisch ontwerp in stedenbouw, de lokale technische knowhow van Arcadis Spanje en de ervaring van GROUP A met zowel infrastructurele renovaties als stedelijke transformaties.

Ons voorstel is goed beoordeeld: voor architectuur, stedenbouw als techniek zijn we als tweede geëindigd. Veel van de ingrepen die onderdeel zijn van onze ruimtelijke analyse, zoals de fietsenstalling in het hart van het station, de vides die daglicht tot op de perrons brengen en de kruisvormige stationscirculatie, zijn onderdeel geworden van het ontwerp dat nu in ontwikkeling is.

Feiten

Opdrachtgever

Adif

Opgave

Prijsvraaginzending station en omgeving

Locatie

Barcelona, ES

Oppervlakte

Hogesnelheidsstation

Start ontwerp

2019

In samenwerking met

Arcadis España Design & Consultancy en Lola Domènech Architecture and Landscape

De makers van dit project

Maarten van Bremen

Maarten van Bremen

maarten@groupa.nl Architect | Partner

Maarten Lever

Maarten Lever

maartenlever@groupa.nl Architect | Projectleider

Paula Ramos Martinez

Paula Ramos Martinez

paula@groupa.nl Urban designer