Station Den Haag Laan van NOI

Ruimtelijk concept voor een representatief station

Voor station Laan van NOI heeft GROUP A een integraal ruimtelijk concept opgesteld op basis van een reeks ontwerpingrepen, ter voorbereiding van verdere planuitwerking. Aan de basis van het ruimtelijke concept ligt een analyse van de huidige situatie en een vertaling van de principes van Het Stationsconcept (Spoorbeeld) naar de specifieke situatie van Laan van NOI. Tevens is gekeken naar de aanpassingen aan de tram-infrastructuur, de structurele uitbreiding van fietsparkeerplekken en de herprogrammering van het gebouw van SZW.

Het station Laan van NOI moet volgens de ambities van de gemeente fungeren als de treinreizigers entree van het Beatrixkwartier. Het Beatrixkwartier is na de Zuidas de tweede kantorenlocatie van Nederland. Echter in de huidige situatie heeft het intercitystation en de omgeving niet de uitstraling die bij deze ambitie past. De looproutes van en naar het station zijn onduidelijk en worden gedomineerd door geparkeerde fietsen en doorkruist met tramrails. De entree van het stationsgebouw is slecht herkenbaar en weinig uitnodigend. En het voorplein is onoverzichtelijk door de willekeurige positie van kaartautomaten, reizigersinformatie, rolcontainers en de hoogteverschillen.

De ontwerpvisie bestaat uit een basis scenario en een meer ambitieus en representatief scenario en richt zich op de Haagse zijde van het station.

Feiten

Opdrachtgever

NS Stations

Opgave

Integraal ruimtelijk concept

Locatie

Den Haag

Start ontwerp

2016

De makers van dit project

Adam Visser

Adam Visser

adam@groupa.nl Architect | Partner

Greetje van den Nouweland

Greetje van den Nouweland

greetje@groupa.nl Stedenbouwkundige