Condor RDM

weerspiegelt de menselijke schaal in zijn details

Een industrieel en kloek gebouw, dat uiting geeft aan de functies die het herbergt, en dat door maat, schaal en materialisering refereert aan de omringende industriële havenomgeving.

Het nieuwe Condor bedrijfsgebouw voor het vervaardigen en opslaan van zware hoogwaardige producten ligt in Rotterdam Heijplaat op de scheidslijn tussen haven en woongebied. Een gebied met enerzijds de ruige omgeving van de havenactiviteiten, en anderzijds de bescheiden schaal van de aangrenzende woonwijk.

Met een lengte van 100 meter, een breedte van 50 meter en een hoogte van 25 meter, is het gebouw zonder meer fors te noemen. Het heeft een gebouwmassa die zijn industriële functie aan de haven niet ontkent, maar in de uitwerking de achtergelegen kleinere schaal respecteert. Geleding, detaillering, kleurgebruik en gevelopbouw, zijn hierbij de gehanteerde instrumenten.

Op strategische posities wordt de gevel tot beperkte hoogte transparant gemaakt en wordt aansluiting verkregen met de menselijke schaal. De voorbijganger krijgt hier een beeld van de activiteiten die binnen dit kloeke gebouw plaatsvinden.

Feiten

Opdrachtgever

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Opgave

Nieuwbouw

Locatie

Heijplaat, Rotterdam, NL

Oppervlakte

8.900 m²

Functie

Bedrijfsgebouw, magazijn

Start ontwerp

December 2012

Start bouw

Oktober 2013

Opgeleverd

April 2014

Fotografie

Frans Hanswijk

De makers van dit project

Adam Visser

Adam Visser

adam@groupa.nl Architect | Partner

Greetje van den Nouweland

Greetje van den Nouweland

greetje@groupa.nl Stedenbouwkundige

Jos Overmars

Jos Overmars

jos@groupa.nl Architectural engineer | Projectleader

Eduardo Calle

Eduardo Calle

Externe betrokkenen

Aannemer

De Vries en Verburg

Mechanisch ingenieur

BRI Groep