Kapelmeesterlaan Tilburg

Transformatie met sociale impact

In opdracht van de gemeente Tilburg en woningbouwvereniging WonenBreburg onderzoekt GROUP A de transformatie van vier galerijflats en de directe omgeving in Tilburg-Noord. Speerpunten van het ontwerp zijn het versterken van de lokale economie, het vergroten van de sociale veiligheid, het bevorderen van een diverse bevolkingssamenstelling door een gevarieerd woningaanbod en het ondersteunen van eigen initiatief door mensen in hun kracht te zetten.

Structurele verandering
De flats aan de Kapelmeesterlaan zijn gebouwd in de jaren ‘70. Het zijn galerijflats met driekamerwoningen verspreid over zes verdiepingen, op een blinde plint met bergingen en parkeerboxen. De woningen zijn ruim, het uitzicht op het groen aan de noordzijde prachtig. Maar er speelt een aantal hardnekkige sociale problemen en de eenzijdige opzet van het oorspronkelijke ontwerp staat structurele verandering in de weg.

Zonder oogkleppen
We zijn daarom gevraagd de opgave zonder oogkleppen op te benaderen om een lange termijn oplossing te realiseren. De wens is bepaalde groepen in hun kracht te zetten, zoals alleenstaande moeders en startende ondernemers. Daarmee ontstaat urgentie voor de invulling van het publieke gebied. Uitgangspunt is een ontwerp waarin fysieke en sociale ingrepen hand in hand gaan, niet alleen op het niveau van de flats, maar op het niveau van de gehele wijk.

Meerdere schaalniveaus
Door uit te zoomen hebben we een strategie ontwikkeld die op meerdere schaalniveaus inzet op collectiviteit en zichtbaarheid. De straten worden heringericht zodat sociale controle toeneemt en parkeerplekken een minder prominente positie krijgen. Nieuwe atelier- en workshopruimtes krijgen hun adres aan openbare pleintjes tussen de flats. Nieuwe collectieve entrees vormen lichte en uitnodigende plekken met veel overzicht, waar bewoners elkaar tegenkomen. Woningen krijgen semi-collectieve daktuinen, met veel speelruimte voor jonge kinderen, of veranda’s die direct grenzen aan de straat of het groen. Per flat wordt één collectief appartement gecreëerd waar samen gekookt en gegeten kan worden. Ook worden woningtypes toegevoegd die er nu niet zijn: tiny homes, kleine appartementen voor starters en gezinswoningen over meerdere verdiepingen.

Programmatische intensivering
De groenstrook en het bos ten noorden van de flats zijn een integraal onderdeel van de visie. Ook hier stellen we een programmatische intensivering voor. Naast speelplekken voor kinderen is er ruimte voor een buitenzwembad, een buurtpaviljoen en moestuinen van de bewoners. Bergingsvijvers en regenwaterverbindingen die nodig zijn om de stad Tilburg met het landschapspark Pauwels te verbinden bieden kansen voor avontuurlijke speelplekken. Boeren uit de omgeving kunnen aan de Kapelmeesterlaan hun producten verkopen of sorteren, ondersteund door enthousiaste lokale bewoners. Door de toevoeging van langzaam-verkeersverbindingen verandert de Kapelmeesterlaan van een plek aan de rand van de stad tot het middelpunt van een dynamisch gebied in ontwikkeling.

Feiten

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg en WonenBreburg

Opgave

Schetsontwerp, visie

Locatie

Tilburg Noord

Oppervlakte

Ca. 14.000 m2 BVO

Functie

Wonen, werken, ontspannen

Start ontwerp

2020

De makers van dit project

Adam Visser

Adam Visser

adam@groupa.nl Architect | Partner

Maarten Lever

Maarten Lever

maartenlever@groupa.nl Architect | Projectleider

Hala Abi Saad

Hala Abi Saad

hala@groupa.nl Architect | Stedenbouwkundige

Federica Padovani

Federica Padovani

federica@groupa.nl Stedenbouwkundige