Van Gendthallen

kathedraal van de moderne tijd

Een vervallen rijksmonument met een indrukwekkend industrieel verleden. Na eerdere planvorming is in 2018 opnieuw het initiatief opgepakt om deze unieke hallen een nieuwe mix van functies mee te geven. GROUP A heeft een ontwerp gemaakt wat het historische karakter en verleden van het gebouw als uitgangspunt neemt.

De 5 imposante Van Gendthallen zijn in fases gebouwd, herbouwd en uitgebreid in de periode 1898 – 1910, op basis van steeds verschillende constructiemethodes en andere hoogte-breedteverhoudingen. Juist die verschillen tussen de hallen maken het ensemble zo spannend. De hallen (12.000 m2), zijn opgebouwd in traditioneel metselwerk in neorenaissancestijl en dienden als productiehallen voor Werkspoor NV. De uitdaging voor GROUP A is het bestaande industriële karakter te behouden en de hallen een nieuwe krachtige identiteit te geven door het monument zo slim mogelijk te transformeren.

In ons ontwerp willen we de Van Gendthallen activeren en een nieuwe betekenis geven door er een rijke mix aan functies aan toe te voegen en zo aan te sluiten bij de diverse invloedsferen van de stad. Wij zien deze opdracht niet alleen als een interieuropgave, maar ook als een stedenbouwkundige: wat kunnen de Van Gendthallen betekenen voor de stad en andersom?

Met de twee kruisende ‘binnenstraten’ langs en dwars door de hallen heen maken we de Van Gendthallen ‘doorwaadbaar’ en verdubbelen we het aantal ‘voorgevels’ en strekkende meters actieve plint. Gelegen in het midden van de hallen en met een transparant dak, is Hal III de meest voor de hand liggende hal voor een nieuwe publieke ‘binnen-buitenstraat’, die de levendigheid naar binnen haalt.

Verder kan er een slag geslagen worden in het verduurzamen van de oude gebouwen met slimme oplossingen voor materialisatie en energiegebruik. Bedrijfsruimten zijn volgens het box in box principe toegevoegd. Zo minimaliseren we de kubieke meters geklimatiseerde ruimte en maximaliseren we de beleving van de industriële architectuur en elementen. In het ontwerp zijn op basis van de uitvraag kantoorruimte, bedrijfsruimte, wonen en short stay opgenomen, maar ook publieke functies zoals horeca, musea en detailhandel. Iedere hal heeft zijn eigen programma en krijgt daarmee ook zijn eigen karakter.

De wens voor een binnenhaven en helikopterplatform was aanleiding om een, op een boorplatvorm lijkende, stellage toe te voegen die de binnenhaven overdekt en tegelijk als groeiplatvorm kan dienen voor extra programma. Deze structuur hebben we de 6e hal genoemd. Met deze transformatie en uitbereiding is de ‘kathedraal van de moderne tijd’ weer klaar voor de toekomst.

Feiten

Gedelegeerd opdrachtgever

Peak Development

Opgave

Competitie/Transformatie rijksmonument en nieuwbouw

Locatie

Oostenburg, Amsterdam

Oppervlakte

28.425 m2

Functie

Horeca, hotel, museum, kantoren, woningen (mixed-use)

Design

Maart 2019

De makers van dit project

Adam Visser

Adam Visser

adam@groupa.nl Architect | Partner

Maarten Lever

Maarten Lever

maartenlever@groupa.nl Architect | Projectleider

Laura Onnis

Laura Onnis

laura@groupa.nl Architect en visual artist

Gabrielius Varnelis

Gabrielius Varnelis

gabrielius@groupa.nl Architect

Birgitta Rottmann

Birgitta Rottmann

birgitta@groupa.nl Architect | Projectleader

Charlotte Nieveen van Dijkum

Charlotte Nieveen van Dijkum

charlotte@groupa.nl Architect

Externe betrokkenen

Adviseur

Aardlab